Search This Blog

Wednesday, March 16, 2016

Nhà phố khu dân cư Hiệp Bình Quận Thủ Đức, cọc bê tông vuông 250x250 và thi công ép cọc bê tông

Năm 2016 phấn đấu gặt hái nhiều kết quả về cọc bê tông ly tâmthi công ép cọc bê tông.
Khách hàng lần này là A.Trung ở Khu dân cư Hiệp Bình , Quận Thủ Đức.
Cung cấp hạng mục nhà phố với cọc bê tông vuông 250x250 và thi công ép cọc bê tôngMr.Thành
PHONE: 0943 815 813
Email: thanhtran@betongibs.com
           thanh.betonglytam@gmail.com

ĐỐI TÁC

Thanh Yến Group Ngân Hàng Nam Á
1 2 3 4